Masz zadłużenie, opóźnione płatności czy długi? Wyjdź z zadłużenia na każdym jego etapie!

0
1161

Zadłużenia oraz długi dotykają coraz większej ilości polaków. Przejściowe problemy finansowe czy utrata płynności finansowej mogą spowodować, że nie jesteś w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań, a poprzez to posiadamy opóźnienia w spłatach, zadłużenia czy większe długi. Na każdym etapie zadłużania da się jednak z niego wybrnąć obronną ręką, a wiele zależy od naszej postawy i działań, które podejmujemy. Poniżej prezentujemy co zrobić na każdym etapie zadłużenia, aby z niego wyjść od zwykłego przeterminowania raty po duże długi i upadłość konsumencką.

Przeterminowanie rat/płatności do 2-3 miesięcy — windykacja

Pierwszym etapem problemów finansowych jest nieopłacenie pierwszej raty i przeterminowanie zobowiązań o 2-3 miesiące. Jest to wyraźny sygnał że z naszym finansami dzieje się coś nie tak i należy odpowiednio zareagować na tę sytuację. Przeważnie w tym momencie zaczniemy otrzymywać ponaglenia oraz przypomina o niezapłaconej racie. W większości przypadków umowy nie dopuszczają możliwości wypowiedzenia jej, gdy nie zalegamy z więcej niż dwiema ratami, ale od tego momentu może rozpocząć się np. naliczanie karnych odsetek. Najczęściej otrzymamy monity lub telefony od pracowników firm z działów windykacji np. operatora telefonii komórkowej, lub banku. Nie należy unikać kontaktu, ale rzeczowo wyjaśnić, że mamy przejściowe problemy finansowe i w niedługim czasie uregulujemy opóźnienia. Unikanie kontaktu może spowodować np. osobistą wizytę windykatora lub intensywniejsze telefony pracowników windykacji.

W takiej sytuacji warto rozważyć kilka opcji. Pierwszą z nich jest ograniczenie wydatków do minimum i uregulowanie w pierwszej kolejności najbardziej przeterminowanych zobowiązań. Kolejnym pomysłem na wybrnięcie z tej sytuacji może być rozmowa z firmą której jesteśmy dłużni i poproszenie jej o przesunięcie terminu spłaty, wstrzymanie spłaty np. na miesiąc lub dwa, lub spłacenie jedynie odsetek bez kapitału. Gdy spodziewamy się w najbliższym czasie sporego wpływu, możemy wziąć np. darmową chwilówkę i nią zapłacić pilną ratę zyskując 30 lub 60 dni na jej uregulowanie. W ten sposób zapobiegniemy dużemu opóźnieniu i zyskamy nieco czasu. Należy pamiętać, aby skorzystać z promocyjnej darmowej chwilówki i nie popadać w spiralę zadłużenia, gdzie po 30 dniach będziemy musieli oddać więcej pieniędzy, niż pożyczyliśmy.

Sprzedaż długu do zewnętrznej firmy windykacyjnej

Drugi etap zadłużenia to wypowiedzenie umowy i sprzedaż długu. Jeśli nie spłaciliśmy naszego zobowiązania przez kilka kolejnych rat, umowa pożyczki, abonamentu czy kredytu może zostać nam wypowiedziana. Gdy wtedy nie spłacimy całego zobowiązania bank lub firmy pożyczkowe często sprzedają zadłużenie za ułamek jego ceny, aby odzyskać przynajmniej część pieniędzy. Na rynku działa wiele firm windykacyjnych, które zajmują się skupowaniem takich długów za ułamek ceny nominalnej i zarabiają na odzyskiwaniu całej kwoty. Firmy te wykonują do nas telefony, wysyłają monity czy wysyłają windykatorów terenowych. Starają się one jak najintensywniej wywierać na nas presję i spowodować, abyśmy zapłacili całe zadłużenie.

W takim wypadku mamy kilka możliwości. Pierwsza z nich to osobiste porozumienie się z firmą i ustalenie nowych warunków spłaty. W tym celu możemy podpisać aneks do umowy lub porozumieć się i spłacić zadłużenie bez podpisywania aneksu. Możemy też wnioskować o umorzenie części długu np. kilkudziesięciu procent, co też jest możliwe. Jeśli nie mamy konkretnego planu na wyjście z zadłużenia możemy skorzystać z pomocy firm antywindykacyjnych. Na rynku istnieje wiele takich firm. Pomagają one osobom zadłużonym pisać pisma do firm windykacyjnych, negocjować z nimi w imieniu klienta czy wybierać najlepsze strategie wyjścia z zadłużenia. W firmach oddłużeniowych pracują np. osoby z wykształceniem prawniczym czy byli windykatorzy.

Egzekucja komornicza komornik

Gdy nie zdołały opanować zadłużenia i nie zareagujemy na czas, wierzyciel może złożyć do sądu wniosek o uznanie długu oraz nadanie klauzuli wykonalności wyroku. Gdy uzyska taki dokument, może on udać się do komornika i zlecić mu wszczęcie egzekucji komorniczej. W takim wypadku komornik sądowy możemy siłowo odebrać nam zaległośći np. zajmując nam część pensji, środki na koncie powyżej ok. 1700 zł. miesięcznie, nieruchomości czy cenne ruchomości. W tym wypadku również możemy zacząć działać i próbować wyjść z całej sytuacji obronną ręką. Gdy sprawa trafi do komornika, wierzyciel w dalszym ciągu może wstrzymać egzekucję lub ustalić z nami nowe warunki. W tym celu warto nawiązać kontakt z komornikiem i przedstawić mu całą sytuację. Możemy np. zaproponować spłatę zadłużenia w ratach lub ustalić inne rozwiązanie. Jeśli po kontakcie z wierzycielem, wierzyciel zgodzi się na takie opcje, możemy oddawać dług komornikowi na ustalonych warunkach np. bez zajęcia pensji czy konta bankowego. Nawet jeśli nie mamy środków na spłatę zadłużenia, warto powiadomić o tym komornika i współpracować z nim, gdyż nie będziemy zaogniać w ten sposób sytuacji.

Upadłość konsumencka — pozbycie się wszystkich długów

Ostatnim i definitywnym krokiem do uwolnienia się od zadłużenia — nawet tego uznanego prawnie jest upadłość konsumencka. To nowość wprowadzona kilka lat temu z której korzysta coraz więcej osób. Ma ona za zadanie umożliwić osobie prywatnej ogłoszenie upadłości i pozbycie się całego długu. Rozwiązanie to jest dość radykalnym, gdyż wraz z długami tracimy swój majątek, ale dla wielu osób to jedyna możliwość powrotu do normalnego życia finansowego “od 0”. Upadłość konsumencką możemy ogłosić, składając wniosek do sądu. Ujmujemy w nim wszystkie nasze długi oraz zobowiązania, a także majątek. Sąd po zbadaniu i przeanalizowaniu sprawy umarza nasze długi oraz wyznacza plan spłaty wierzycieli. Raty, które mamy do zapłacenia są zazwyczaj niskie i komfortowe dla dłużnika oraz możliwe do zapłaty w jego stanie. Jeśli je spłacimy, ostatecznie pozbywamy się długu. Gdy nie mamy żadnego majątku, sąd przyzna nam bezwarunkową upadłość i od tego momentu nie jesteśmy osobami zadłużonymi. Na rynku funkcjonuje wiele różnego rodzaju kancelarii prawnych lub firm antywindykacyjnych, które pomagają przeprowadzenie całego procesu, choć jest on też możliwy do wykonania samodzielnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here